Refinansiere for bedre økonomi

Det å refinansiere kan faktisk gjøre livet ditt lettere på mange vis. Men det er ikke alle som vet at denne muligheten finnes og hva det vil si å refinansiere. Her får du litt informasjon om nettopp dette.

I USA har refinansiering vært mulig veldig lenge allerede, og er en fin måte å få løst kapital som sitter i fast eiendom eller eiendeler som bil og båt. Vi opplever alle perioder hvor økonomien er vanskelig. Kanskje har en i boligen mistet jobben eller noen har fått problemer med alvorlig sykdom. Da er det viktigere enn noen gang å få kontroll over økonomien gjennom det å styre alle inntekter og utgifter så det går i balanse hver måned. Man må unngå å komme i en dårlig rutine der man går i minus hver måned. Men hvordan gjør man det?

Kutt kostnader!

Ettersom man normalt sett har en bestemt inntekt å forholde seg til, som kanskje har blitt mindre enn dere er vant til, så må man selvfølgelig kutte i de månedlige kostnadene. Dette kan som regel gjøres med å gjøre enkle grep. Først og fremst kutte luksus som man har hatt mulighet til før.

Så lønner det seg ofte å gå igjennom forsikringsavtaler, avtaler med bank og lignende, for å se om du kan få bedre betingelser andre steder. Dette kan bety mindre renter og gebyrer på ting du vanligvis bruker, noe som kan spare dere en god slump penger.

Refinansiering?

Det er i denne delen av prosessen refinansieringen kommer inn. Det vil si at du tar opp et nytt lån for å dekke gammel gjeld. For eksempel kan du ta opp et nytt huslån i en annen bank, slik at du får bedre betingelser på lånet ditt og kanskje til og med får frigjort noe kapital. Du kan for eksempel refinansiere lån med Bluestep, som er en av leverandørene av slike tjenester.

Men du trenger ikke bare refinansiere huslånet ditt. Om du har mange små lån hos forskjellige kreditorer, så kan dette samles opp ved at du tar et stort lån og betaler ned alle de små kreditorene. På denne måten får du bedre betingelser ettersom slike kreditorer ofte har høye renter og lite gunstige priser på sine tjenester. Men ved å få ned renten og avdragene, frigjør du mer penger til andre ting hver eneste måned.

Papirfly av peng

Hvor blir det billigere?

For mange strir det mot enhver form for logikk at man faktisk slipper billigere unna med å ta mer og gjerne større lån. Men alt handler om det å flytte penger og gjeld til de rette stedene. Bankene er avhengig av kunder for å overleve, og så lenge vi som kunder er trofaste, vil aldri de betingelsene endre seg noe særlig.

Med å være prisbevisste sparer vi penger selv, men vi er også med å påvirke markedet slik at bankene og andre som tilbyr lån og kreditt må ha mer gunstige betingelser for sine trofaste kunder. Bankene skal kjempe om oss som kunder, ikke omvendt.