De ulike typene forsikring

Det dukker stadig opp nye forsikringer på markedet ettersom behovet for ulike forsikringer melder seg. Hvilke forsikringer finnes egentlig i Norge?

Etter at det ble mer privatisering i helseNorge, førte det til en vekst i såkalte helseforsikringer. Dette fordi flere ønsket å ha muligheten til å snike litt i sykehuskøen om behovet skulle melde seg. Dette er bare et eksempel på hvordan nordmenns behov for forsikringer og forskjellige forsikringsordninger, hele tiden er i endring.

Livsforsikring

I USA har det lenge vært vanlig med livsforsikring, for de som kunne få dette uten å betale alt for mye. I Norge har ønsket om dette også vokst og det har derfor ført til at flere forsikringsselskap tilbyr dette. Du må riktignok gjennom en helsesjekk og så må du godkjennes. Har du noen form for kroniske sykdommer er det nok vanskelig å få livsforsikring ettersom det betyr at du har en større risiko på grunn av din sykdom.

Forsikring av bolig

Det finnes mange forskjellige former for boligforsikring også. En fullforsikring vil dekke både selve boligen og innboet. Er boligen i et borettslag eller et sameie vil det alltid tegnes en felles forsikring for alle i boligen. Da må alle som har leilighet i bygget, tegne en egen innboforsikring.

Innboforsikringen er avhengig av hvor mye innbo du må forsikre. Det kan også være avhengig av din livssituasjon. Er du for eksempel en student finnes det svært gunstige avtaler i de fleste banker og forsikringselskap. Disse er selfølgelig knyttet til at studenter har begrenset med ting å forsikre.

Forsikring av kjøretøy

Norge er et land med en ekstremt stor bilpark. Mange hjem har gjerne minst 2 biler, og det er viktig med forsikring på kjøretøy. Disse forsikringene er lagt opp forskjellig og består av forskjellige komponenter. Alle som har bil må ha en ansvarsforsikring på den, ellers blir skiltene på bilen tatt. Man må også ha kasko forsikring, som er i forbindelse med skade man selv påfører sitt kjøretøy, tyveri og skader som påføres kjøretøyet, gjerne i ulykker. Det finnes forskjellige kasko forsikringer, og du kan velge den som er rett for deg. Det som varierer er ofte egenandelen om uhellet først er ute. Lav forsikringspremie gir gjerne høy egenandel og omvendt.

Sjøforsikring

Her dreier det seg om forsikring av skip, og også er har du kaskoforsikring. Det må også tegnes en egen ansvarsforsikring som dekker skipets ansvar i tilfelle noe skulle skje. Dette kalles også en rederansvarsforsikring.

Gode forsikringsavtaler etter behov

Du vil også kunne få tilgang til gode forsikringsavtaler gjennom fagforeninger, fordelsklubber og boretslag. Da disse forhandler frem gunstige avtaler som er tilpasset dine behov. Er du for eksempel journalist kan det lønne seg å samle alle forsikringer hos Norges Journalistlag som har gode forsikringer som er tilpasset journalister. Hvorfor? Journalister reiser mye, ofte i risikofylte områder, derfor har de behov for en god forsikringsavtale som tar hensyn til dette. De kan også ha behov for en god yrkesskade forsikring ettersom yrket tar dem til konflikfylte områder hvor de faktisk kan bli skadet på jobb.