Hva er egentlig forsikring?

De fleste av oss har en eller annen form for forsikring, kanskje til og med uten å vite det. Så hva er egentlig en forsikring? 

Ved å ta opp en forsikring, sikrer du deg mot økonomisk tap dersom du eller noen nær deg blir skadet eller det oppstår materielle skader eller tap, for eksempel med bilen eller huset ditt. Det fungerer slik at du betaler en premium på en bestemt sum, hver måned, kvartal eller kanskje år, til et forsikringsselskap eller noe lignende. Denne premien settes i forhold til verdien på det du forsikrer.

Det vil si at om du forsikrer et hus til 2 millioner, betaler du mer i forsikring enn om du har et hus verdt 1 million. Det samme gjelder andre typer forsikring. Jo høyere risiko og sjansen for tap er, jo mer betaler du i forsikring. Skal du for eksempel reise på en pakketur til syden er premien på reiseforsikringen mindre enn om du skal til midt i tjukkeste Kongo.

Begrensninger

Det finnes begrensinger på hvilke forsikringer du kan få, samtidig som det finnes forsikringer du allerede har, selv om du ikke har bestilt dem. Helseforsikring for eksempel, er veldig avhengig av din helse når du tegner den. Har du kroniske sykdommer eller lidelser er sjansen liten for at du får den, og det betyr at du må forholde deg til det offentlige helsevesenet her i Norge.

Er du ung sjåfør som nettopp har fått lappen vil du oppdage at du får dyrere bilforsikring på grunn av alder og manglende erfaring. Dette er basert på at mange unge sjåfører ofte kræsjer i løpet av de første årene, ergo det er større risiko å ha unge sjåfører som kunder. Det samme gjelder for øvrig ettersom du kommer opp i alder, etter hvert som kropp og syn endrer seg, vil det bli lettere å oppleve uhell i trafikken. Igjen vil du da kunne oppleve at forsikringspremien går opp.

Offentlige forsikringsordninger

Er du statsborger i et land er du også dekket av en offentlig forsikring som sørger for at alle statsborgere har et minimum av sikkerhet med tanke på liv og helse. I Norge er dette styrt av trygdeetaten som sørger for at alle nordmenn har grunnleggende helsehjelp gratis.

Denne offentlige forsikringen sørger også for at du får muligheter til en inntekt om du mister jobben, blir kronisk syk eller blir utsatt for ulykker som gjør det vanskelig for deg å delta i arbeidslivet. Dette blir sikret gjennom for eksempel sykepenger, uføretrygd, arbeidsledighetstrygd eller overgangsstønad.

Norge er et land hvor man ikke bare får hjelp om man er syk og ikke kan delta i arbeidslivet, man får også hjelp om man trenger å bytte jobb, ta ny utdanning eller trenger tid til å finne tilbake til samfunnet av en eller annen grunn.

En familie med små barn, vil også få stønad når barnet blir født, og etter dette vil barnet ha gratis helsehjelp og tannpleie til barnet fyller 18 år. I den samme perioden vil også foreldrene få barnetrygd.